logo

Select Sidearea

Populate the sidearea with useful widgets. It’s simple to add images, categories, latest post, social media icon links, tag clouds, and more.
hello@youremail.com
+1234567890
 

Podrška akciji “Čepom do osmeha”

Podrška akciji “Čepom do osmeha”

Svaka pozitivna incijativa naših zaposlenih se uvek prihvata sa velikim oduševljenjem.
Jedna od takvih je i želja da svi zajedno učestvujemo u akciji „čepom do osmeha“ gde već duži vremenski period sakupljanjem plastičnih čepova pružamo podršku pojedincima i porodicama sa invaliditetom.
 
Kroz učestvovanje u ovakim akcijama postavljamo temelje društveno odgovornog poslovanja koji se polako ustaljuju kroz našu IT kompaniju.
Takođe, prepoznali smo želju same inicijative za promenama u društvu.
 

Akcija se podudara sa našom misijom da se pozitivne promene koje utiču na zajednicu dešavaju samo ako ih veći broj učesnika prepozna, aktivno učestvuje i time kroz vreme svojom inicijativom šire svest u samoj zajednici.

 
Kompanija SET plus plus na istom principu u 2018. godini sve više aktivno učestvuje u širenju svesti o potrebi digitalne transformacije privrednih subjekata u Srbiji.

Kao kompanija koja je razvila poslovni informacioni sistem koji je utemeljen na iskustvima i dobrim praksama naših klijenata, shvatili smo da se bez aktivnog učestvovanja naših korisnika sistem ne može razvijati i njegova namena se ne može u potpunosti iskoristiti.
Akcije ovog tipa koje ostvaruju pozitivne promene u zajednicu uglavnom imaju više krajnjih pozitivnih efekata.
Jedan od njih je da se ovakvom akcijom osnažuje sistem odvajanja čvrstog otpada u Srbiji, sakupljanjem plastičnih čepova.
 
Za našu kompaniju učestvovanje u ovakvim inicijativama predstavlja priliku za jačanje timskog duha i nastajanje zanimljivih situacija kada neko zaboravi da skine plastični čep.

Svaka pozitivna promena kreće od pojedinca, kao i u našoj kompaniji, a na nama ostalima koji smo uvideli njene dobre strane ostaje da širimo priču dalje.