logo

Select Sidearea

Populate the sidearea with useful widgets. It’s simple to add images, categories, latest post, social media icon links, tag clouds, and more.
hello@youremail.com
+1234567890

Digitalni pregled i potpisivanje dokumenata u IS SIMA

digitalni_potpis

Digitalni pregled i potpisivanje dokumenata u IS SIMA

Funkcionalnost pregledi i potpisi su deo modula upravljanje dokumentacijom, gde na svakom dokumentu možete pridodati proizvoljan broj korisnika sistema da ga pregledaju ili da se izjasne oko elektronskog potpisa.
 
Ovakav vid organizacije protoka informacija među korisnicima sistema Vam omogućava da da se produktivnost u kompaniji poveća, a vreme donošenja odluka i samog pregleda dokumenata smanji.
 
Posle kratkog vremena korišćenja IS SIMA korisnici mogu primetiti sledeća poboljšanja:
 

  • Skraćivanje vremena dostave dokumenata u papirnoj formi svim osobama/sektorima
  • Smanjenje troškova u radu sa dokumentacijom, jer se eliminišu troškovi štampe
  • Kraći vremenski period protoka informacija – da li je dokument pregledan ili potpisan od strane svih dodatih osoba

 
Putem notifikacija sistem će obavestiti svakog korisnika koji je dodat na pregled fajla ili treba da se izjasni oko potpisa tog istog fajla.
 
U zavisnosti od konfiguracije i Vaših želja, omogućeno je da Vam stižu i notifikacije kada Vas neko ukloni sa pregleda ili potpisa.
 
Zbog brzine protoka informacije i dupliranja notifikacija na istom dokumentu ne možete biti u isto vremena na pregledu i potpisu.
 
Izjašnjavanje za potpis fajla Vam omogućava automatski i da ga pregledate, pa nema potrebe da ste i u tabeli pregleda.
 
Zbog učestalog stizanja notifikacija u vezi pregleda/potpisa dokumenata, omogućili smo svakom korisniku informacionog sistema da u svom profilu može isključiti ove opcije.
 
Međutim, svakom korisniku pored ikonice “obaveštenja” koja se nalazi u zaglavlju našeg IS SIMA, stoji i ikonica upozorenja gde će jedna od stavki da bude “broj fajlova koji niste pregledali”.
 
Upozorenja Vas u toku rada ne obaveštavaju već se samo broj fajlova na koji ste dodati na pregled/potpis povećava.
 
Time Vam je omogućeno da u svakom trenutku klikom na ovu opciju sistem izlista tabelu sa svim dokumentima.
Izjašnjavanje za potpis dokumenta Vam omogućava da pored svog elektronskog potpisa dodate druge osobe da se izjasne pre Vas.
 
Sistem će da podvuče njihova imena ispod Vašeg, gde ćete u tabeli imati informaciju da ih čekate da se prvo oni izjasne na potpis.
 
Takođe, u zavisnoti od organizacione šeme Vaše kompanije omogućeno Vam je da putem opcije šefovski potpis za osobu koja vodi sektor automatski sistem prepozna osobe koje su na potpisu, a Vi ste im šef. Tada će šef sektora čekati da se prvo te osobe izjasne oko potpisa.
 
U svakom trenutku Vi kao šef sektora možete dodavati nove osobe koje čekate da se izjasne na potpis ili označiti u sistemu da ih više ne čekate.
 
O svim drugim benefitima koje Vam poslovni informacioni sistem omogućava, slobodno kontaktirajte naš prodajni tim na telefon +381 11 630 59 47 ili putem mail-a office@setpp.rs