logo

Select Sidearea

Populate the sidearea with useful widgets. It’s simple to add images, categories, latest post, social media icon links, tag clouds, and more.
hello@youremail.com
+1234567890

Dostupnost informacija u realnom vremenu putem IS SIMA

Komunikacija_IS_SIMA

Dostupnost informacija u realnom vremenu putem IS SIMA

U svakom informacionom sistemu protok informacija predstavlja jedan od ključnih uspeha za poslovanje kompanije. Blagovremeno pronalaženje i reagovanje na informacije koje se beleže u IS SIMA od strane svih zaposlenih u kompaniji omogućava joj da se suoči sa svim internim i ekternim izazovima u datom trenutku.
 
Utvrdili smo da jedan od ključnih problema produktivnosti sa kojima se susreću organizacije je komunikacija i protok informacija. Menadzmentu svake kompanije kao i zaposlenima trebaju pravovremene i dobre informacije da bi se uspešno vodila poslovna politika i rešavali svi tekući problemi.
 
Takođe, praksa nam je pokazala da u čestim situacijama korisnici sistema nisu se ulogovali u sistem preko web pretraživača, pa smo razvili aplikaciju koja se lokalno instalira na svaki korisnikom računar i koja putem notifikacija Vas obaveštava o nekim promenama, odnosno novim informacija u samom sistemu.
Takođe, pored informacionog sistema koji je “web-based”, razvili smo i mobilnu aplikaciju koja Vam omogućava da čitate i šaljete poruke u sistemu u svakom trenutku i na bilo kojoj lokaciji.
 
O samim nivoima komunikacije kroz IS SIMA možete pročitati u daljem tekstu.
 
 
Komunikacija putem chat-a.
 
Svi korisnici sistema u kompaniji mogu komunicirati jedni sa drugima, nevezano kom sektoru pripadaju i koji nivo privilegija su im dodeljene.
 
Ovakav vid komunikacije smo nazvali chat. Korisnik ima u svakom trenutku pristup spisku svih zaposlenih koji koriste IS SIMA. Kod imena i prezimena osobe stoji informacija da li je korisnik aktivan, ulogovan ali nije aktivan u sistemu i nije ulogovan. U sve tri situacije u svakom trenutku možete poslati poruku kroz chat, a sistem će obavestiti osobu da ima novu ne pročitanu poruku. Sama komunikacija preko chat-a funkcioniše kao i na svakoj popularnoj društvnoj mreži.
 
 
Komunikacija putem poruka
 
Kao jedan od ključnih koncepata funkcionisanja u IS SIMA je komunikacija putem poruka kroz teme. U daljem tekstu za temu ćemo koristiti pojam projekat, kako bi jednostavnije prezentovali naš sistem.
 
Projekat je mesto gde se formira tim oko zajedničkog cilja. Na bilom kom tom projektu, bilo da je interni ili eskterni, možete kreirati diskusije u kojima članovi tima putem slanja poruka komuniciraju. U nekim slučajevima komunikacija može biti i privatna, odnosno izdvojena od ostatka tima, ali zapis i te komunikacije je deo samog projekta.
 
To nam omogućava da na jednom mestu pored svih finansijskih informacija, dokumenata, učesnika projekta imamo sačuvanu i svu komunikaciju koja nam omogućava da u sledećim sličnim projektima prepoznamo uska grla ili probleme sa kojima smo se suočili. Prepoznali smo u radu sa našim klijentima potrebu da pronađete neku informaciju iz prošlosti koja je zabeležena u IS SIMA.
Tako da su kompanije za oduševljenjem prihvatile mogućnost da svoje projekte vode na ovakav način kroz naš sistem.
 
 
Komunikacija kroz komentare vezane za dokumente bilo kog tipa, zaposlene, osobe i kompanije iz imenika, osnovna sredstva, itd.
 
Pored sveobuhvatne komunikacije na pojedinačnim projektima, uvideli smo da postoji i potreba da komunikaciju spustimo na još jedan nivo. Omogućili smo da kroz IS komentarišete na raznim informacija koje su ubačene u sistem.
 
Mogućnost komentarisanja na svakom pojedinačnom dokumentu koji se nalazi u nekoj temi, omogućava da filtracija informacija bude na visokom nivou, odnosno uz dva klika mišem. Poruke na osnovnom sredstvu, zaposlenom, osobama u imeniku ili kompanijama, Vam omogućavaju da izdvojite neke informacije van aktivnih ili završenih projekata i da u svakom trenutku pristupite njima.
 
 
Komunikacija putem mail-a
 
Sama svrha IS SIMA je da na jednom mestu imate sve potrebe infomracije o nekoj projektu, pa je i potreba za ubacivanjem i slanjem poruka na pojedinačnim mail-ovima omogućen.
 
Svaki član tima ima opciju da poveže svoj mail nalog sa našim sistemom i da kroz njega čita, zavodi i ubacuje mail prepiske koje imaju veze sa dotičnim projektom. Time smo omogućili da se izbegne prepiska putem mail-a unutar kompanije. Nad svakim mail-om imate mogućnost kreiranja različiteg broja diskusija, kao i sa različitim brojem učesnika. Logika se preslikava kao i u ostalim delovima IS SIMA
 
Omogućili smo Vam da na jednoj informaciji koja je relevantna za Vaše poslovanje se grupišete i diskutujete unutar firme, kako bi u povukli najbolji potez, jer za rešavanje problema na tržištu potrebne su vam kvalitetne i pravovremene informacije.