logo

Select Sidearea

Populate the sidearea with useful widgets. It’s simple to add images, categories, latest post, social media icon links, tag clouds, and more.
hello@youremail.com
+1234567890

Ključne funkcionalnosti za izbor novog PIS rešenja

ISSIMA_funkcionalnosti

Ključne funkcionalnosti za izbor novog PIS rešenja

Na osnovu istraživanja koje je sprovela kompanija “selecthub“ među svojim klijentima u 2018. došli su do zaključka, na uzorku od 650 klijenata, da je finansijski modul daleko najznačajniji modul za kupce prilikom odabira novog rešenja.
 
Pored toga potražnja za određenim novim modulima sve više raste u svetu.
Možemo sa punim pravom se nadovezati na ovu konstataciju da i u Srbiji sve više klijenata se raspituje o modulima kao što su CRM(Upravljanje odnosima sa klijentima), HR(ljudski resursi) i BI(Poslovna inteligencija).
 
Istraživanje je trajalo 15 meseci gde su zamoljeni kupci PIS-a da indetifikuju ključne funkcionalnosti koje bi uticale na promenu sadašnjeg softverskog rešenja.
 
Finansije su na prvom mestu sa 93%, Osnovna sredstva sa 62%, Proizvodnja sa 43%, CRM sa 38%, HR sa 26%, Magacin sa 23% i BI sa 20% uticaja na promenu sadašnjeg softverskog rešenja.
 
ISSIMA_moduli
 
Kompanije u celom svetu smatraju da je jedan od vodećih modula kod izbora poslovnog informacionog sistema finansije i knjigovodstvo. Takođe, na osnovu ovog istraživanja možemo zaključiti da moć jednog informacionog sistema da uz dva klika mišem Vam prikaže bilo koju finansijsku informaciju koja može biti povezana sa bilo kojim drugim segmentom vašeg poslovanja.
 
Cilj svakog poslovnog informacionog sistema, kao i našeg rešenja je da Vam omogući da:
 

  • Utvrdite rezultate poslovanja (dobitka ili gubitka) u određenom vremenskom periodu
  • Utvrdite stanja imovine, obaveza i sopstvenog kapitala na određeni dan
  • Pruži podatke za kontrolu rada i ostvarenje planiranih vrednosti
  • Pružanje upravi preduzeća osnova za planiranje rezulatata, stanja imovine i priliva i odliva novca

 
Pored formalne i suštinske kontrole, obezbeđena je i računska kontrola kroz proces automatizacije.
 
Budući da se jedan broj ekonomskih promena javlja u velikom broju i to svakodnevno, radi bržeg formiranja odgovarajućih dokumenata formirani su šablon obrasci sa stalnim podacima, tako da odgovorna lica unose samo one podatke koji su promenljivi.
 
O svim ostalim funkcionalnostima možete se informisati tako što ćete pozvati naš prodajni tim na +381 11 630 59 47 ili nas kontaktirajte putem mail-a office@setpp.rs