logo

Select Sidearea

Populate the sidearea with useful widgets. It’s simple to add images, categories, latest post, social media icon links, tag clouds, and more.
hello@youremail.com
+1234567890

Kreiranje i evidencija svih ponuda kroz IS SIMA

Modul_Ponude_ISSIMA

Kreiranje i evidencija svih ponuda kroz IS SIMA

U samom informacionom sistemu jedna od bitnih funkcionalnosti je kreiranje i praćenje ponuda koje se šalju potencijalnim kupcima.
 

Ponude u IS SIMA se nadovezuju na logiku samog funkcionisanja softvera, tako što svaka ponuda postaje celina na kojoj se može komentarisati, grupisati dokumenta, definisati članovi tima, kreirati zadatke i sve ostale specifične informacije koje Vam naš 0sistem omogućava da grupištete u samoj ponudi.
 
Putem podopcije “tabele ponuda” imate pregled svih ponuda u sistemu koje ste kreirali ili ste putem već popunjenog fajla sa vašeg računaru ubacili u informacioni sistem.
 

Sama tabela ponuda nosi određene informacije po kojima se može filtrirati. Neke od najbitnijih informacija su:

   

 • Partner – kome je ponuda poslata
 • Vaš interni broj ponude – koji se implementira u naš sistem
 • Status u kojoj se fazi nalazi ponuda – gde putem filtacije vi možete izlistati po kriterijuma koji Vi definište.
 • Naziv – naziv ponude
 • Vrsta posla – tip ponude za koji šaljete ponudu
 • Vreme dostave ponude – kada je ponuda poslata
 • Vreme otvaranja ponude – u zavisnosti da li je u pitanju tender, ponuda sa rokom, ponuda do opoziva, itd.
 • Osoba koja je ponudu sastavila – mogućnost filtracije po osoba, sektorima, itd.

 
Za detaljnije informacije možete kontaktirati naš prodajni tim, slanjem maila na office@setpp.rs

 
Pri kreiranju svake ponude od strane Vaših zaposlenih imate mogućnost da ponunite sve relevatne informacije u vezi ponude ili samo one koje Vi definištete da su bitne.
 
U svakom trenutku kada kreirate ponudu u IS SIMA imate mogućnost da Vam softver automatski kreiram PDF od tih informacija koji možete poslati Vašim potencijalnim kupcima. Sam šablon ima propisanu formu sa predefinisanim podacima o Vašoj kompaniji ili kompaniji kojoj šaljete ponudu. Putem modula imenik koji je umrežen sa svim ostalim delovima informacionog sistema Vi ne trošite energiju stalnim prekucavanjem ili ubacivanje informacija u šablom. Ako ta kompanija ili osoba postoje u imeniku uz dva klika mišem možete ih selektovati i sistem će automatski da ih poveže i prikaže u PDF šablonu koji će kreirati i smestiti u dotičnu ponudu.
 
Takođe, imate mogućnost da povežete fajl koji ste kreirali na Vašem računaru sa dotičnom ponudom, tako što će te ga ubaciti u sistem.
 

Najbitnija odlika informacionog sistema je da na jednom mestu smestimo sve relevatne informacije koje tiču te teme. U ovom slučaju pričamo o ponudama.

 
Jedna od bitnijih karakteristika ponude je mogućnost praćenja koja verzija same ponude je prihvaćena od strane kupca. Putem šablona ili samog fajla koji kreirate na Vašem računaru možete konstatno ubacivati Vi ili automatski sistem kreirati nove verzije iste ponude sa promenjenim informacijama.
 
Kasnije postoji mogućnost filtracije i upoređivanja prve poslate ponude sa prihvaćenom ponudom od strane kupca.
 
U zavisnosti od potreba klijenata omogućili smo im i opcije kreiranja:

   

 • potencijalnih ponuda
 • kvalifikacionih ponuda
 • tipovi dodatnih uslova za ponude, itd.

 
Potencijalna ponuda se nalazi u posebnoj evidenciji (podpociji), a u zavisnosti od privilegija osoba koja je u kompaniji zadužena za ponude, može prihvatiti ili odbiti listu sakupljenih potencijalnih ponuda. Sistem funckionisanja je da na kraju svaka ponuda koja je prihvaćena od strane kupca postane posao u Vašem informacionom sistemu.
 
IS SIMA je skalabilan, tako u svakoj predviđenoj interaciji kontaktiramo naše klijente kako bi sakupili sve relevatne informacije i obogatili naš modul ponuda novim opcijama.