logo

Select Sidearea

Populate the sidearea with useful widgets. It’s simple to add images, categories, latest post, social media icon links, tag clouds, and more.
hello@youremail.com
+1234567890

Na jednom mestu evidencija svih polisa osiguranja u Vašoj kompaniji

polise-osiguranja-1 (1)

Na jednom mestu evidencija svih polisa osiguranja u Vašoj kompaniji

Svakom fajlu u našem informacionom sistemu se dodeljuje specifičan tip dokumenta. Na osnovu tog tipa dokumenta možete pretraživati sve fajlove istog tipa i lako ih pronaći.
 
Međutim, u razgovoru sa našim klijentima shvatili smo da za dokumenta koji imaju tip dokumenta polise osiguranja je potrebno napraviti zasebnu evidenciju u informacionom sistemu.
 
Ona Vam omogućava da na jednom mestu imate prikaz svih polisa osiguranja, a u ostalim evidencijama se te polise pojavljuju kao posebna podopcija.
 
“Polisa osiguranja je ugovor kojim se ugovorač osiguranja obavezuje da plati određeni iznos osiguravajućem društvu a to društvo se obavezuje da ako se desi događaj koji predstavlja osigurani slučaj isplati osiguraniku ili nekom trećem licu (korisniku osiguranja) naknadu, odnosno ugovorenu svotu.”
 
Pored osnovnih elemenata koji čine polisu, poslovni informacioni sistem može sadržati i neke dodatne informacije koje Vam mogu pomoći da filtrirate i vodite svoju evidenciju polisa.
Neke od osnovnih informacija koje popunjavate pri ubacivanju skenirane polise osiguranja u naš informacioni sistem su:
 

 • Broj polise
 • Početak polise
 • Datum završetka
 • Iznos premije
 • Račun
 • Osiguravajuća kuća
 • Vinkulacija
 • Kom segmentu pripada polisa

 
Putem privilegija osobi koja je zadužena za polise se u kalendaru na početnoj strani našeg poslovnog informacionog sistema pojavljuje ikonica sa datumom završetka polise. Na osnovu ove informacije, osoba u Vašoj kompaniji može pravovremeno reagovati.
 
Svakoj polisi osiguranja možete pristupiti i iz podopcija osnovnog sredstva, teme ili bilo koje druge evidencije za koju se polisa vezuje.
 
Takođe, na osnovu potreba naših klijenata kroz laku filtraciju pokrili smo vođenje polisa osiguranja za :
 

 • putnička vozila
 • teretna vozila
 • mehanizaciju
 • radove – gradilišta
 • polise od profesionalne odgovornosti
 • zaposlene
 • nekretnine, itd.

 
O detaljnijoj prezentaciji funkcionalnosti slobodno kontaktirajte naš prodajni tim na +381 11 630 59 47 ili putem mail-a office@setpp.rs