logo

Select Sidearea

Populate the sidearea with useful widgets. It’s simple to add images, categories, latest post, social media icon links, tag clouds, and more.
hello@youremail.com
+1234567890

Prednosti vođenja karneta elektronskim putem

KARNETI

Prednosti vođenja karneta elektronskim putem

Karnet (radna knjižica) je sastavni deo modula “Građevina”. U karnetima se beleže radni sati zaposlenog u vremenskim razmacima za svaki dan u mesecu. Sam prikaz elektronskog karneta u našem poslovnom informacionom sistemu je na mesečnom nivou.
 
Iako se ime karnet usko vezuje za građevinsku delatnost, ovakva vrsta evidencije se može koristiti i u drugim oblastima, tj. kada postoji potreba da neko vodi evidenciju ulaska/izlaska i beleženja radnih sati u ime drugih osoba.
 
Osoba koja je zadužena za vođenje karneta je poslovođa, uz kontrolu koju vrši rukovodilac na gradilištu.
 
Suštinske prednosti elektronskog vođenja evidencije radnih sati je u tome da postoji brz i lak pregled svih trenutno aktivnih i neaktivnih radnika na gradilištu, kao i mogućnost praćenja promene lokacije radnika sa jednog na drugo gradilište.
 
Elektronski karnet ima sve funkcionlanosti kao pisana radna knjižica, uz veliki broj dodatnih funkcionalnosti.
 
Neke od prednosti popunjavanja karneta elektronskim putem su:
 

 • Lakša evidencija prozivke osoba koje se nalaze na gradilištu
 • Lakša evidencija osoba koje su na spisku da li su aktivne ili ne tog dana, kao i beleženje promena u realnom vremenu
 • Upisivanje i potvrđivanje radnih sati odjednom za sve osobe ili pojedinačno
 • U jednoj tabeli prikaz celog meseca i svih aktivnih/neaktivnih radnika na tom karnetu
 • Brzi pregled istorije osoba po mesecima i njihov angažman
 • Ukupna suma radnih sati svake osobe na mesečnom nivou za određeni karnet
 • Pregled manjka ili prekovremenih sati za svaku osobu na karnetu po danima na mesečnom nivou
 • Vizuelni prikaz u mesečnoj tabeli subota, nedelja, verskih, državnih, bolovanja i ostalih aktivnosti zaposlenog. Takođe, automatsko beleženje u ovakvim situacijama radnih sati osoba u koloni prekovremeno.
 • Izvoz karneta na mesečnom nivou u pdf, excel ili nekom drugom formatu
 • Filtracija osoba sa nepotvrđenim danima na mesečnom nivou
 • Vizuelno isticanje u tabeli karneta radnog ugovora osoba koje su na karnetu
 • Vizuelno isticanje u tabeli karneta osoba koje su angažovane od strane podizvođača
 • Mogućnost tekstualnog izveštaja pri upisivanju radnih sati za svaku osobu na izabrani dan

 
Sam proces vođenja karneta na gradilištu Vam omogućava da na početnoj strani IS SIMA, preko dugmeta “Moji karneti”, pristupite svim vašim evidencijama.
Dugme predstavlja prečicu na početnoj strani kako ne bi morali da ulazite u temu gde se, kao što smo više puta naglašavali u našim blogovima, nalaze sve relevantne informacije.
 
Karnet se može kreirati putem opcije koja se nalazi u samoj temi, a samo koordinator može kreirati karnete. On u svakom trenutku može pristupiti svim aktivnim i neaktivnim karnetima na svojoj temi.
Koordinator postavlja poslovođu, a takođe svaki karnet može imati i proizvoljan broj poslovođa.
 
Svaka osoba koja je označena da je odgovorna za karnet mora biti korisnik informacionog sistema.
Pravilo je da popunjavanjem radnih sati i ostalih infomracija koje su vezane za karnet sistem može prepoznati i u slučaju potrebe obavestiti koji poslovođa je vršio izmene na karnetu. Kao i u drugim evidencijama sistem obaveštavanja je pokriven preko notifikacija u IS SIMA.
 
Kada pristupite samom karnetu otvoriće Vam se tabela sa svim radnim danima tekućeg meseca.
U toj tabeli vi možete dodavati osobe i označavati da li su aktivne ili ne. Sistem je tako napravljen da simulira jutarnju prozivku osoba koje su se pojavile na gradilištu.
 
U toku samog dana ako osoba mora neplanirano da napusti gradilište, poslovođa može ubeležiti u sistemu tu promenu.
Posle potvrđivanja radnih sati osobama za određeni dan ti sati se računaju u platni razred za tekući mesec. Time je omogućeno da se jednom ubačene informacije iskoriste i za druge relevatne segmente IS SIMA.
 
Kako bi olakšali rad pri popunjavaju karneta omogućeno je poslovođama da za sve osobe popune radne sate u jednoj interaciji ili da im potvrde dnevne izveštaje.
 
Pored upisivanja radnih sati u svakom trenutku možete popuniti i tekstualni deo koji će pratiti izveštaj za svaki radni dan.
Kroz određene vremenske periode uz sugestije naših klijenta funkcionalnost karneti se obogaćuju novim mogućnostima.
 
Trenutno smo u izradi praćenja i vođenja karneta preko mobilne aplikacije čime će biti omogućeno da poslovođe u svakom trenutku mogu popuniti relevatne informacije koje se tiču zaposlenih na gradilištu.
 
Za sva dodatna pitanja ili prezentaciju ove funkcionalnosti kontaktirajte naš prodajni tim pozivom na broj +381 11 630 59 47 ili putem mail-a office@setpp.rs