logo

Select Sidearea

Populate the sidearea with useful widgets. It’s simple to add images, categories, latest post, social media icon links, tag clouds, and more.
hello@youremail.com
+1234567890
 

Evidencija osnovnih sredstava, obuka SET doo.

Evidencija osnovnih sredstava, obuka SET doo.

Sama zamisao vođenja osnovnih sredstava kroz informacioni sistem SIMA vam može pružiti informacije o životnom veku od evidentiranja do procenjenog trajanja samog osnovnog sredstva.

 

Evidencije promena na osnovnim sredstvima omogućavaju korisnicima da u svakom trenutku sagledaju pravo stanje i imaju uvid u nabavnu, otpisanu i sadašnju vrednost osnovnih sredstava u celini, kao i svakog pojedinačnog osnovnog sredstva (vašeg) preduzeća.

 

Naš klijent SET doo raspolaže impozantnim spiskom osnovnih sredstava. Novi krug obuke je izvršen zbog konstatne potrebe da određena osnovna sredstva menjaju svoju lokaciju i da se u samom sistemu evidentira ko ih je zadužio.

 

Obuka se odvijala dva dana u fabrici betona koja se nalazi nadomak Šapca u trenutku kad se radio godišnji popis za 2018. godinu od strane našeg klijenata.

Problematika sa kojom se susreće naš klijent je u nemogućnosti vođenja tačne lokacije osnovnih sredstava i alata zbog većeg broja aktivnih gradilišta.

 

Rešenje koje smo klijentu ponudili je mogućnost evidencije u svakom trenutku gde se nalazi određeno osnovno sredstvo putem inventarskog broja i upisane lokacija istog. Pri menjaju lokacije osnovnog sredstva glavni magacioner je dužan da popuni kolonu ko ga je zadužio, nakon čega je moguće u svakom trenutku ući u trag osnovnom sredstvu.

 

Pri zatvaranju gradilišta ili kvara osnovnog sredstava, odgovorna osoba na gradilištu razdužuje i vraća osnovno sredstvo na svoju matičnu lokaciju.

O svim funkcionalnostima i mogućnostima pohranjivanja informacija o osnovnim sredstvima možete se informisati preko našeg sajta IS SIMA ili nas kontaktirajte.