logo

Select Sidearea

Populate the sidearea with useful widgets. It’s simple to add images, categories, latest post, social media icon links, tag clouds, and more.
hello@youremail.com
+1234567890
 

Konferencija “Bezbednost i zaštita podataka 2018”

Konferencija “Bezbednost i zaštita podataka 2018”

Mesto: Hotel 88 Roms, 18.04.2018., Beograd

Kompanija SET ++ je prisustvovala konferenciji koju je organizovao Forum- Media Group vezano za nove propise po pitanju bezbednosti i zaštite podataka u Srbiji. Incijativa za konferencijom se oslanja na novu regulativu koju je EU donela, pod nazivom GDPR (General Data Protection Regulation), a čemu se Srbija kao kandidat za članstvo Evropskoj Uniji mora prilagoditi.

 

Evropska Unija ovom regulativom pokušavava da kontroliše broj incidenata koji uključuju razmenu i skladištenje ličnih podataka korisnika u softverskim rešenjima, pri čemu daje veća prava građanima država koji pripadaju EU u mogućnosti da traže i kontrolišu svoje privatne podatke koji su prikupljeni od strane kompanija. Podaci se često koriste od strane kompanija za istraživanje i analizu tržišta i navika potrošača, do plasiranja reklama putem svih elektronskih kanala.

 

Građani EU imaju prava da u svakom trenutku zatraže brisanje svojih ličnih podataka od strane dotičnih kompanija ili uvid da li su njihovi podaci u njihovim sistemima.

 

GDPR regulativa kompanije primorava da posluju pod pritiskom od potencijalnih tužbi zbog grešaka i propusta u svojim sistemima u slučaju da dođe do kompromitovanja ličnih podataka klijenata pri čemu su propisane zakonske kazne od strane Evropske Unije.

 

SET ++ koja razvija poslovni informacioni sistem u svakom trenutku prati i učestvuje u svim regulativima koje se nameću privrednim subjektima po pitanju skladištenja podataka i načina čuvanja, kako bi prilagodili naš softver i bili konkuretni na tržištu.

 

Sama primena GDPR-a u Srbiji će imati neka odstupanja i biće prilagođena našem zakonu, ali procedure prikupljanja, zapisivanja i evidentiranja podataka će se sigurno pooštriti. U planu je i uvođenje novih radnih pozicija u kompanijama koje će se baviti problematikom čuvanja podataka.

 

Potreba za digitalizacijom poslovnih subjekata u Srbiji prati i određene zakone pri čemu kompanije koje razvijaju poslovne  informacione sisteme moraju biti više uključene od privrednih subjekata koje koriste njihove sisteme.

 

SET plus plus je prepoznala i stoji na raspolaganju svojim klijentima pri čemu i sam IS SIMA putem privilegija ima određene restrikcije po pitanju mogućnosti preuzimanja informacija iz samog sistema od strane različitih korisnika. Pošto je platforma na cloud-u i može se pristupiti sa bilo kog uređaja i lokacije, time je izazov veći za nas.