logo

Select Sidearea

Populate the sidearea with useful widgets. It’s simple to add images, categories, latest post, social media icon links, tag clouds, and more.
hello@youremail.com
+1234567890

Program podrške digitalnoj transformaciji malih i srednjih preduzeća uz implementaciju IS SIMA

Program_podrške_digitalnoj_transformaciji_malih_i_srednjih_preduzeća_uz_implementaciju_IS_SIMA

Program podrške digitalnoj transformaciji malih i srednjih preduzeća uz implementaciju IS SIMA

Centar za digitalnu transformaciju(CDT) u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije (RAS) i Nemačkom organizacijom za međunarodnu(GIZ) saradnju je raspisala javni poziv za program podrške digitalnoj transformaciji malih i srednjih preduzeća.
 
Tržište diktira da je jedan od preduslova za dostizanje pozitivnih poslovnih rezultata digitalizacija Vašeg poslovanja kroz uvođenje novih poslovnih modela i poslovnih principa, a uz podršku raspoloživih digitalnih alata.
 
Sam proces integracije digitalnih tehnologija u sve oblasti Vašeg poslovanja iziskuje vreme, radikalne promene u načinu korišćenja tehnologije, ljudskih resursa sa kojima raspolažete i samih poslovnih procesa. Konstantne promene na tržištu Vas u neku ruku i primoravaju da u svakom trenutku budete spremni kako bi odoleli eksternim, kao i internim izazovima sa kojima se svakodnevno suočavate.
 
Jedan od uslova digitalne transformacije Vašeg poslovanja je i izbor pravog softverskog rešenja koje se može prilagoditi kulturi i navikama Vaše kompanije.
 
Set plus plus svojim softverskim rešenjem, poslovnim informacionim sistemom IS SIMA, može Vam pomoći da ovu transformaciju Vašeg poslovanja sprovedete u delo, a naš tim Vam je uvek na raspolaganju za pripremu, tumačenje kao i samog učestvovanja u ovoj inicijativi CDT-a.
 
U nastavku teksta ćemo ukratko sažeti sve faze kroz koje treba da prođe Vaše preduzeće kako bi započelo digitalizaciju poslovnih procesa.
Priručnik koji je propisala CDT možete pronaći na kraju teksta.
 
Sam program CDT-a čine određene faze za koje preduzeće može da aplicira, pri čemu je svaka faza nezavisna i Vi niste u obavezi da prođete kroz svaku od njih. Ukratko ćemo objasniti svaku fazu CDT-a:
 
Onlajn samoprocenu (Upitnik za preduzeća)
 

 • Dovoljno je da se prijavite preko sajta CDT-a. Ovom fazom Vaše preduzeće pruža osnovne infomracije timu konsultanata CDT-a, gde će se na osnovu njih kreirati portfolio Vašeg preduzeća.
 • Tako da ona predstavlja početnu tačku za konsalting o Ekspertskoj analizi i preduslov je za početak ostalih faza.
 • Važno je napomenuti da je ovaj korak besplatan – ne iziskuje nikakve troškove za Vaše preduzeće.

 
Faza I – Ekspertska analiza
 

 • Uz pomoć sertifikovanih konsultanata za digitalnu transformaciju Vaše preduzeće na jednodnevnoj radionici definiše sopstvene snage i slabosti u kontekstu digitalne ekonomije, odnosno poslovanja.
 • Time imate direktnu pomoć da prepoznate potencijalna uska grla pri prelasku Vašeg poslovanja u digitalni oblik ili da definišete oblasti delovanja za početak digitalne transformacije.
 • Ova faza obuhvata 2 dana besplatnih kosultacija od strane dodeljenog sertifikovanog konsultanta. Kada se završi faza I vi ćete dobiti analizu koja je preduslov za narednu fazu.
 • Takođe, bitno je napomenuti da je i ova faza besplatna – ne iziskuje nikakve troškove za Vaše preduzeće.

 
Faza II – Razvoj strategije
 

 • Na osnovu ekspertske analize odlučujete u dogovoru sa sertifikovanim konsultantom i izrađujete strateški dokument za unapređenje poslovnog modela, poslovnih procesa, proizvoda ili usluga Vašeg preduzeća.
 • Ova Faza traje 6 dana, gde možete iskoristiti dodatna 2 dana konsultinga kako bi izradili RAS – aplikativni formular koji je preduslov za fazu III.
  RAS je dokument koji je definisao CDT-a i sadrži sažetu strategiju i okvirni budžet kako bi Vaša kompanija mogla da aplicira za sredstva (Grant) kod Razvojne agencije Srbije (RAS).
 • Takođe, bitno je napomenuti da za ovu fazu 50% troškova za dane konsaltinga pokriva ili CDT/GIZ (ukoliko Vaše preduzeće ne aplicira za Fazu III) ili RAS, a preostalih 50% mora izdvojiti Vaša kopmanija.

 
Faza III – Implementacija
 

Preduslovi da krenete sa ovom fazom implementacije su:

 1. Ekspertska analiza/strategija je izrađena
 2. Popunili ste RAS-ov aplikativni formular koju izrađuje sertifikovani konsultant
 • U ovoj fazi Vi se opredeljujete za tehnološko rešenje koje ste izabrali, a dužni ste da dostavite tri dobijene ponude od strane pružaoca usluga.
 • Važno je napomenuti da sertifikovani konsultant CDT-a ne može biti osoba koja Vam je dostavila ponudu za tehnološko rešenje.
 • Dužnosti konsultanta su da obavi verifikaciju implementacije koja se radi u fazi IV kako bi Vaše preduzeće moglo da aplicira za grant RAS-a koji obezbeđuje podršku od 50% troškova implementacije projekta (maksimalno 5.000 EUR po preduzeću)
 • Ostalih 50% pokriva Vaše preduzeće.
 • U ovoj fazi kompanija Set plus plus Vam kao pružalac usluge može ponuditi poslovni informacioni sistem koji je modularnog tipa i može pokriti ili prilagoditi se Vašim poslovnim procesima.

 
Faza IV – Verifikacija implementacije
 

 • Nakon implementacije sertifikovani konsultant CDT-a moraju da verifikuje i porveri da li su rezultati implementacije u skladu sa izrađenom strategijom.
 • To je poslednji preduslov za refundaciju 50% sredstava kod RAS-a koje je Vaše preduzeće utrošilo za razvoj strategije i implementacije (maksimalno do 5.000 eura)

 
Time ste završili program centra za digitalnu transformaciju, a svi dobijeni rezultati tokom faza (ekspertska analiza), dokument strategije, realizacija implementacije, verifikacija implementacije su isljučivo u vlasništvu Vašeg preduzeća.
 
Linkovi ka svim relevantnim institucijama i priručniku:
CDT – Link
RAS – Link
GIZ – Link
Priručnik CDT-a – Link