logo

Select Sidearea

Populate the sidearea with useful widgets. It’s simple to add images, categories, latest post, social media icon links, tag clouds, and more.
hello@youremail.com
+1234567890

Seminar : “Novi šifarnici zanimanja za šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada”

Seminar : “Novi šifarnici zanimanja za šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada”

Mesto: Kulturni centar LAB, Novi Sad
 
Nacionalna služba za zapošljavanje i ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja  je organizovalo niz informativnih sesija kako bi kompanije upoznali sa novim šifarnicima zanimanja u evidenciji u oblasti rada.
 
Predstavnik naše kompanije je imao priliku da se upozna sa novinama koje će stupiti zvanično početkom 2019. godine, a gde će firme do kraja 2019. godine imati vremena da se prilagode novim propisima.
 
Kratak rezime seminara sa najvažnijim informacijama možete pročitati u nastavku teksta:
 
“17. jula 2018. godine Vlada RS usvojila je odluku o jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada. Odluka će početi da se primenjuje 01.01.2019. godine.
 
Cilj donošenja odluke je:

 • Usaglašavanje domaćih propisa sa propisima EU i međunarodnim standardima.
 • Potreba da sve države članice, i one koje pristupaju EU, prilagode svoje nivoe kvalifikacija kako bi tržište rada bilo izjednačeno u svim državama.

 • Zastarelost predhodnih šifarnika usled promena na tržištu i uspostavljanje nacionalnog okvira kvalifikacija i zanimanja u Srbiji

Potreba da Srbija i NSZ-a ima tačnu evidenciju koja zanimanja su aktuelna i šta traže poslodavci.
Na osnovu ovakve evidencije moguće je kreirati kvote na budžetima fakulteta, otvaranja novih smerova u školama, ponuditi investitorima šta imamo od stručnog kadra slobodno na tržištu rada, itd.

 

Sastavni delovi odluke su sledeći šifarnici:
 
1.Šifarnik zanimanja

 • Stupa na snagu od 1. januara 2019. godine
 • Poslovdavci bi trebalo da novozaposlenima dodeljuju zanimanja iz novog šifarnika.
 • Zanimanje se određuje prema poslovima koji se najčešće obavljaju
 • Poslodavcima je ostavljen rok do kraja 2019. da se usaglase sa ovim šifarnikom.
 • Struktura šifanika je data u priručniku, a ono što važno napomenuti da je svakoj od deset grupa propisan i nivo obrazovanja u Srbiji.

 
Zanimanje se određuje na osnovu dva kriterijuma:

 • I kritertijum prema poslovima koji se najčešće obavljaju
 • II složenosti posla koji obavlja

na primeru možemo jednostavnije objasniti ove kriterijume kad osoba obavlja poslove referenta nabavke (80%) i poslove zaštite od požara (20%). Pri čemu platu prima za poslove zaštite od požara. U ovom slučaju će se zanimanje odrediti na osnovu II kriterijuma – složenosti posla.
 
2.Šifarnik nivoa kvalifikacija

 • Ukupno ima 14 šifara nivoa kvalifikacija
 • Svi zaposleni koji su pre 2019. završili i stekli svoje obrazovanje se moraju razrvstati u šifarniku kao u odeljku ekvivalencija “struktura šifrarnika i nivoa kvalifikacija”
  *link ka šifarnicima se nalazi na dnu teksta.

 
Šifarnik nivo kvalifikacija se korisiti za šifriranje vrste i nivoa kvalifikacije. Ovim šifarnikom zamenjuje se šifarnik stepena stručne spreme. Što znači da se više neće koristiti “stepen stručne spreme” nego “nivo kvalifikacije”.
 
U tom pogledu potrebno je i usaglasiti pravilnik o organizaciji i sitematizaciji radnih mesta sa odlukom o jedinstvenom kodeksu šifara u delu gde se za određeno radno mesto zahteva određen stepen stručne spreme. Umesto stepena stručne spreme, treba zahtevati određeni nivo kvalifikacije.
 
Napomena: za šifriranje podataka o kvalifikaciji privremeno i dalje koristiti “Šifarnik zanimanja i stručne spreme”, jer registar kvalifikacija još uvek nije izrađen. Stari šifarnik će se koristi samo u tom delu.
 
Takođe, centralni regitar će svoje obrasce uskladiti sa odlukom o jedinstvenom kodeksu šifara, pa će svi poslodavci biti u obavezi da ažuriraju sve postojeće prijave na obavezno socijalno osiguranje i to:

 • rubrika “Zanimanje stečeno školovanjem” treba da sadrži podatak o “kvalifikaciji” koju poseduje osoba, korišćenjem starog Šifarnika zanimanje i stručne spreme (dok se ne uvede Registar kvalifikacija)
 • rubrika “Zanimanje prema radnom mestu” treba da sadrži podatak o “zanimanju” koje obuhvata poslove radnog mesta. Šifra se uzima iz Šifarnika zanimanja.
 • rubrika “Stepen stručne spreme” treba da sadrži podatke o “nivou kvalifikacija” koji se uzima iz Šifarnika nivoa kvalifikacija.

 
Ažurirane šifanike koji se nastavljaju da se koriste su šifarnik država, opština i naselja.”
 
Uvideli smo da ove promene će dosta uticati na buduće poslovanje naših klijenata, kao i  mogućnost da im ubacivanjem ovih šifrarnika u naš poslovni informacioni sistem olakšamo rad. Projekat je započet i očekujemo da ćemo do kraja februara imati nove šifarnike u našem sistemu, gde će se uz organizacionu šemu koja predstavlja jedan od ključnih delova IS SIME, moći svakom zaposlenom da dodele odgovarajuće zanimanje.
 
Na sajtu ministarstva možete pronađi ove šifarnike ili klikom na >>LINK.
 
Pratite našu blog stranicu kako bi se informisali o novinama našeg sistema, kao i naše društvene mreže.