logo

Select Sidearea

Populate the sidearea with useful widgets. It’s simple to add images, categories, latest post, social media icon links, tag clouds, and more.
hello@youremail.com
+1234567890

Uticaj digitalne transformacije preduzeća na njihovu konkurentnost na tržištu Srbije

Uticaj_digitalne_transformacije_na_preduzeca

Uticaj digitalne transformacije preduzeća na njihovu konkurentnost na tržištu Srbije

Predstavnici naše kompanije SET ++ su učestvovali na panelu koji je ogranizovala Srpska asocijacija za rušenje, dekontaminaciju i reciklažu. Kratak rezime samog panela možete pročitati u nastavku teksta.

 
Digitalna transformacija koja je obuhvatila sve segmente našeg društva je uzela maha i u samom privrednom sektoru u Srbiji.

 
Brajan Solis smatra da svako ko je zainteresovan za budućnost poslovanja mora se baviti i priključiti se procesu digitalne transformacije svojih privrednih subjekta.

 
Brajan je sam fenomen koji je uzeo maha pokušao da nam približi kroz definiciju o digitalnoj transformaciji, a na koju ćemo se nadovezati detaljnije u nastavku teksta kako bi pokušali da Vam pojasnimo njegov uticaj na poslovanje preduzeća.

 
“Digitalna transformacija predstavlja preusmeravanje ili nova ulaganja u tehnologiju, biznis modele i procese kako bi se dobila nova vrednost za klijente i zaposlene i još efikasnije takmičilo u digitalnoj ekonomiji koja se neprestano menja.“

 
Prvo ćemo razjasniti terminologiju koja je usko vezana za proces digitalne transformacije. Odnosno cilj nam je da u nastavku teksta jasno napravimo razliku između pojma „digitalizacija“ i nešto novijeg termina koji je u Srbiji aktuelan u poslednjih nekoliko godina a to je „digitalna transformacija“.

 
Na prvi pogled, „digitalna transformacija“ je novi termin koji označava nešto što već postoji, a to je digitalizacija. Ali to nije tako, već postoji suštinska razlika.

 
Digitalizacija je prebacivanje jednog procesa koji imate u vašem preduzeću u digitalni oblik. Na bilo koji način.

 
Sa druge strane digitalna transformacija se odnosi na kompetno vaše poslovanje. Jednostavnije rečeno, to znači digitalizaciju većine ili svih procesa koji postoje u kompaniji i najznačajnije od svega je njihova međusobna povezanost.

 
Transformacija poslovanja je proces koji traje i koji iziskuje da konstatno unapređujete vaše poslovne procese, a samim time i vaše poslovanje će biti uspešnije.

 
Jedan od dobrih preduslova je da postoji volja menadžmenta kao i cele kompanije da se menja kultura poslovanja kao i navike svih ostalih učesnika, kako bi vremenom vođenje procesa u digitalnoj formi bili jasniji i bolje merljiviji putem faktora koji Vi definišete.

 
Jedan od preduslova transformacije preduzeća je izbor pravog softverskog rešenja koji će Vam omogućiti da sve svoje procese međusobno povežete, a pri čemu će se protok infomracija nesmetano odvijati.

 
Prednosti su višestruke, a jedna od najvažnijih je mogućnost da na jednom mestu ubačena informacija se može koristiti i u svim drugim evidencijama koje su potrebne za nesmetano odvijanje Vašeg poslovanja.

 
Ovakvim pristupom poslovanja, a uz pomoć softvera imate rešenje za kontinualno unapređenje Vaše kompanije.

 
Na poziv Srpske asocijacije za rušenje, dekontaminaciju i reciklažu predstavnici kompanije SET doo su održali kratko predavanje o procesu digitalne tranformacije kompanije koji je počeo 2012. godine prebacivanjem pojedinačnih procesa i njihovo vođenje u digitalni oblik.

 
Sam proces digitalalne transformacije i dalje traje, ali sa dobrim temeljima koji su postavljeni, pri čemu menadzment kompanije SET doo ima jasnu viziju kako će svoje procese poboljšavati i cilj im je da sve trenutne procese digitalizuju.

 
Samim tim pored ostalih preduslova u promeni kulture poslovanja kompanije i svih njenih učesnika stvorila se i potreba da se razvije informacioni sistem uz pomoć kojeg će kompanija moći da odoli svim internim i eksternim izazovima sa kojima se suočava u ukupnom poslovanju (administrativnom, finansijskom, proizvodnom i razvojnom segmentu).

 
Informacioni sistem SIMA koji je razvijen unutar kompanije je cloud base platforma sačinjena od osnovnog modula, a uz mogućnost dodavanja ostalih već postojećih modula ili razvijanja novih specifičnih, sa ciljem prilagođavanja Vašem poslovanju.

 
Ne postoji ograničenost korišćenja informacioniog sistema, jer je pogodan za sva privredna društva i softver mogu koristiti svi u kompaniji – od rukovodstva, računovodstva pa sve do zaposlenih sa najmanje dodeljenih privilegija.

 
SET doo smatra da je pravi izbor softvera jedan od glavnih preduslova za uspešnu digitalnu transformaciju, a u ovom trenutku kompanija broji preko 200 zaposlenih gde uz sve navede promene koje su se dešavale na tržištu preduzeće je uspelo da održi visok nivo konkurentnosti.

 
O samom softverskom rešenju i o značaju korišćenja infomracionog sistema u vašem poslovanju možete kontaktirati Spsku asocijaciju za rušenje, dekontaminaciju i reciklažu, kako bi se priključili novom krugu predavanja na ovu temu.